Πρόγραμμα

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
00:00 Paradise night music
06:00 Paradise morning music
08:00 ΠάνοςΛάκατζης, Δημήτρης Παπαδόπουλος
10:00 Αλεξάνδρα Κουσίδου
12:00 Χριστίνα Παπαδοπούλου
14:00 Πέτρος Γουγούσης
16:00 Κυριάκος Παπαδόπουλος - Κατερίνα Στεργιοπούλου
18:00 Στέφανος Στεφανόπουλος 
20:00 Χρήστος Σωτήρης
22:00 Paradise non stop music

ΣΑΒΒΑΤΟ
00:00 Paradise Weekend Hits
12:00 Πέτρος Γουγούσης
14:00 Galaxy Weekend Traxx
16:00 Έλενα Γαβρεσέα
18:00 Κοσμάς Κατραμάδος
20:00 Galaxy Weekend Traxx
22:00 Paradise Hits

ΚΥΡΙΑΚΗ
00:00 Paradise Weekend Hits
12:00 Πέτρος Γουγούσης
14:00 Galaxy Weekend Traxx
16:00 Έλενα Γαβρεσέα
18:00 Κοσμάς Κατραμάδος
20:00 Galaxy Weekend Traxx